Dung môi bao bì

Các dung môi pha mực hiệu quả · 1. Ethyl acetate (EA) · 2. Dung môi Butyl Carbitol (BC) · 3. Dung môi Xylene · 4. Dung môi Diethylene Glycol (DEG).

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top